Your cart

No products in the cart.

Asociația Papillon Clinique, împreună cu organizațiile partenere Papillon Medical și Papillon Geriatrie, dezvoltă Centre Comunitare Integrate și Holistice, ambulatorii și cu spiltalizare de zi sau permanantă, pentru recuperare fizică, psihomotrică și neurologică.


Activitățile sociale ale Asociației Papillon Clinique sunt fundamentate pe parteneriate încheiate cu organizații responsabile din punct de vedere social și implicate în activități de sprijin comunitar.

Parteneriatele sociale încheiate sunt constituite prin transferuri de mijloace financiare și avantaje comerciale pentru susținerea de activități fără scop lucrativ.

Mulțumim partenerilor noștri: